Mintlylle on myönnetty yritysturvallisuustodistus

17.5.2018


Mintly on saanut Puolustusvoimien valmisteleman ja myöntämän yritysturvallisuustodistuksen 15.5.2018. Se perustuu turvallisuuden eri osa-alueiden, esimerkiksi tietoturvallisuuden, hallinnollisen turvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden sekä luonnollisesti fyysisen turvallisuuden määrämuotoisiin auditointeihin. Läpäistyjen auditointien lisäksi yritysturvallisuusselvitykseen kuului olennaisina osina Mintlyn vastuuhenkilöiden taustaselvitykset sekä Mintlyn turvallisuuden tason kattava arviointi.

Yritysturvallisuustodistuksen taustalla olevia yritysturvallisuusselvityksiä tehdään sellaisista suomalaisista yrityksistä, joiden tulee tehtävissään voida käsitellä salassa pidettäväksi luokiteltua tietoa. Yritysturvallisuustodistus on Mintlylle tärkeä ja arvostamamme tunnustus, jolla osoitamme olevamme luotettava ja turvallinen kumppanivalinta, olipa kyseessä yksityisen tai julkisen sektorin asiakkaamme.

 

Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävistä menettelyistä säädetään turvallisuusselvityslaissa. Lain tavoitteena on ehkäistä yhteiskunnan haavoittuvuutta ja suojata yleisiä etuja, kuten valtion turvallisuutta, maanpuolustuksen etua sekä yleistä turvallisuutta, samoin kuin estää merkittäviä yksityisiä taloudellisia vahinkoja. Voimassa oleva turvallisuusselvityslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta.