Palvelut

Verkon laitteet tuottavat asiakkaallemme kaivattua lisäarvoa, kun asiakkaan tarpeet ymmärtävä asiantuntija on virittänyt laitteet käyttötarkoitukseen ja kohdeympäristöön sopiviksi sekä ottanut ne ammattitaitoisesti ja häiriöttä tuotantoon.

Kokemuksella
Ammattitaidolla
Aina tietoturvallisesti
Asiakastyytyväisyys
Kansainvälinen huippuosaaja

Kokemuksella

Asiantuntijamme ovat kymmenien vuosien ajan toimineet haastavissa tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvissä projekteissa, hankkeissa ja tehtävissä. Heillä on vuosien kokemus suomalasten yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja kansainvälisten suuryritysten tietoliikenneverkkojen toteuttamisesta. Osaajamme ovat tehneet suorituskykyisten konesaliverkkojen määrittely-, suunnittelu- ja toteutustehtäviä sekä käytönaikaisesta ongelmanselvitystä. Jokainen asiantuntijamme on toiminut osana projektiryhmää ja monilla on projektinjohtokokemuksen lisäksi näyttöä menestyksekkäästä linjaesimiestyöstä.

Ammattitaidolla

Tietoturvallisten lähiverkkojen ja yritysverkkojen lisäksi asiantuntijamme ovat olleet kehittämässä operaattoritasoisia runkoverkkoja. He tuntevat niiden erityispiirteen ja kykenevät määrittelemään, suunnittelemaan, toteuttamaan ja ottamaan käyttöön MPLS-perustaiset IPv4- ja IPv6-ratkaisut sekä kaapelioperaattori- ja datakeskusverkot. Näiden lisäksi asiantuntijoillamme on valmius ja asiakkaittemme kaipaama osaaminen korkean käytettävyyden ja huikaisevan suorituskyvyn verkkojen ongelmatilanteiden ratkaisuun sekä vianrajaustehtäviin.

Aina tietoturvallisesti

Asiakkaittemme tiedon suojaaminen on jokaisen projektin lähtökohta. Kaikissa verkkototeutuksissa korostuu asiantuntijamme tietoturvaymmärrys, josta syystä heillä on verkko-osaamisen lisäksi näkemyksellistä syväosaamista verkon suojausratkaisuista, etätyökonsepteista, salausratkaisuista tai suorituskykyisistä kuormantasaimista. Pilviratkaisujen käyttö asiakkaittemme tietoverkoista tietoturvallisesti tai näkyvyyden ja raportoinnin rakentaminen asiakkaan ICT-ympäristöstä ovat tyypillisiä osa-alueitamme.

Asiakastyytyväisyys

Kasvavaa osaajajoukkoamme hyödyntävät teleoperaattorit, kansalliset turvallisuusorganisaatiot, metsä- ja konepajateollisuuden konsernit ja useat eri kokoluokkien ja liiketoiminta-alueiden yritykset ja julkishallinnon organisaatiot. Käytännön kokemuksemme on myös antanut valmiudet jakaa asiakkaillemme osaamistamme erilaisissa työpajoissa ja lähiopetustilanteissa. Olemme johtaneet IT-, tietoverkko- ja tietoturvaprojekteja sekä ja asiantuntijaorganisaatioita. Tunnemme ITIL-prosessit sekä tietotekniikan linkityksen laatujohtamiseen ja yritysturvallisuuden johtamiseen.

Kansainvälinen huippuosaaja

Mintlyn asiantuntijat ovat kattavasti sertifioituneet korkeimmille tasoille asiakkaidemme teknologiaratkaisujen osaajina ja Mintlyssä on huippuosaamista myös kansainvälisesti arvioituna. Lyhenteet CCIE, JNCIE, ITIL tai ISO27001 ovat meille tuttuja.

Kokemuksella

Kokemuksella

Asiantuntijamme ovat kymmenien vuosien ajan toimineet haastavissa tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvissä projekteissa, hankkeissa ja tehtävissä. Heillä on vuosien kokemus suomalasten yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja kansainvälisten suuryritysten tietoliikenneverkkojen toteuttamisesta. Osaajamme ovat tehneet suorituskykyisten konesaliverkkojen määrittely-, suunnittelu- ja toteutustehtäviä sekä käytönaikaisesta ongelmanselvitystä. Jokainen asiantuntijamme on toiminut osana projektiryhmää ja monilla on projektinjohtokokemuksen lisäksi näyttöä menestyksekkäästä linjaesimiestyöstä.

Ammattitaidolla

Ammattitaidolla

Tietoturvallisten lähiverkkojen ja yritysverkkojen lisäksi asiantuntijamme ovat olleet kehittämässä operaattoritasoisia runkoverkkoja. He tuntevat niiden erityispiirteen ja kykenevät määrittelemään, suunnittelemaan, toteuttamaan ja ottamaan käyttöön MPLS-perustaiset IPv4- ja IPv6-ratkaisut sekä kaapelioperaattori- ja datakeskusverkot. Näiden lisäksi asiantuntijoillamme on valmius ja asiakkaittemme kaipaama osaaminen korkean käytettävyyden ja huikaisevan suorituskyvyn verkkojen ongelmatilanteiden ratkaisuun sekä vianrajaustehtäviin.

Aina tietoturvallisesti

Aina tietoturvallisesti

Asiakkaittemme tiedon suojaaminen on jokaisen projektin lähtökohta. Kaikissa verkkototeutuksissa korostuu asiantuntijamme tietoturvaymmärrys, josta syystä heillä on verkko-osaamisen lisäksi näkemyksellistä syväosaamista verkon suojausratkaisuista, etätyökonsepteista, salausratkaisuista tai suorituskykyisistä kuormantasaimista. Pilviratkaisujen käyttö asiakkaittemme tietoverkoista tietoturvallisesti tai näkyvyyden ja raportoinnin rakentaminen asiakkaan ICT-ympäristöstä ovat tyypillisiä osa-alueitamme.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys

Kasvavaa osaajajoukkoamme hyödyntävät teleoperaattorit, kansalliset turvallisuusorganisaatiot, metsä- ja konepajateollisuuden konsernit ja useat eri kokoluokkien ja liiketoiminta-alueiden yritykset ja julkishallinnon organisaatiot. Käytännön kokemuksemme on myös antanut valmiudet jakaa asiakkaillemme osaamistamme erilaisissa työpajoissa ja lähiopetustilanteissa. Olemme johtaneet IT-, tietoverkko- ja tietoturvaprojekteja sekä ja asiantuntijaorganisaatioita. Tunnemme ITIL-prosessit sekä tietotekniikan linkityksen laatujohtamiseen ja yritysturvallisuuden johtamiseen.

Kansainvälinen huippuosaaja

Kansainvälinen huippuosaaja

Mintlyn asiantuntijat ovat kattavasti sertifioituneet korkeimmille tasoille asiakkaidemme teknologiaratkaisujen osaajina ja Mintlyssä on huippuosaamista myös kansainvälisesti arvioituna. Lyhenteet CCIE, JNCIE, ITIL tai ISO27001 ovat meille tuttuja.

Tietoverkko- ja tietoturvaratkaisut

Tietoverkkojen ja tietoturvaratkaisujen toteuttaminen, integraatiot olemassa oleviin rakenteisiin sekä elinkaaren aikaisen palvelukyvyn varmistaminen edellyttävät riippumatonta asiantuntijuutta.

Asiakkaamme tarpeet muuttuvat, liiketoiminta kasvaa, sovellukset ja tiedot siirtyvät pilveen, vanhat ratkaisut tulevat kaupallisen tai teknisen tiensä päähän. Tässä vaiheessa tarvitaan uusia, älykkäitä, turvallisia, varmatoimisia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Osaava, riippumaton tietoverkkotalo

Mintly on Suomen osaavin riippumaton tietoverkkotalo. Teemme asiakasratkaisun vaiheistettuna projektina, jossa pätevän hallinnan lisäksi korostuu yhteistyö asiakkaan, Mintlyn ja laite- sekä ohjelmistovalmistajien kanssa.

Toimintamme perusta on korkea asiakastyytyväisyys ja tuloksena meitä toisilleen suosittelevat asiakkaat.

Haluttu lopputulos

Ennen projektin käynnistymistä varmistamme sen onnistumisen riittävällä määrällä suunnittelua, määrittelemällä halutun lopputuloksen ja budjetoimalla sen huolellisesti.

Tavoitteena on luoda tulevalle tekemiselle sellainen perusta, joka antaa yhteisen näkemyksen eri tasoisille suunnitelmille.

Mintlyn riippumattomuus operaattoreista tai perinteisistä palvelutoimijoista tekee meistä kumppanin, jonka asiantuntijat ovat asiakkaillemme luotettuja konsultteja, arkkitehteja ja luottopakkeja kaikissa tietoverkkoja, tietoturvaa ja kyberuhkia koskevissa tilanteissa.

Perustana ylätason suunnitelma

Toteuttamisvaiheen perusta on ylätason esitys, jota täydentävät yksityiskohtaiset tarkennetut suunnitelmat.

Kaivattujen suunnitelmien tarkkuus riippuu siitä, onko tekeillä uusi toiminne, integraatio, ohjelmistopohjaiset toteutukset, valvonnan ja raportoinnin toteutukset, teknologia- ja valmistajakonversiot vai pilvipalvelusiirtymät.

Asennukset ja käyttöönotot

Asennus- ja käyttöönottovaiheissa tehtävät vaihtelevat suuresti riippuen projektin luonteesta.

Verkkoremontti- eli transformaatioprojekti eroaa suuresti transitio- eli haltuunottoprojektista. Yhteistä on kuitenkin suorituskykyisen ja tietoturvallisen toteutuksen lisäksi asentaa laitteet paikoilleen, tehdä parametroinnit eli loogiset asennukset sekä ottaa aikaansaatu kokonaisuus hallitusti käyttöön.

Huolto ja huolenpito

Jokaista teknistä laitetta pitää huoltaa määrävälein.

Tietoverkon ja tietoturvalaitteiston toiminta kannattaa optimoida: suorituskykymittaukset paljastavat pullonkaulat ja ohjelmistopäivitykset poistavat satunnaiskatkot. Inventaari paljastaa, ovatko vanhimmat laitteet vielä laitevalmistajan tuen piirissä tai julkaistaanko niihin enää uusia ohjelmisto- tai turvapäivityksiä.

Tukisopimus Mintlyn kanssa?

Jos sinulla on tukipalvelusopimus kanssamme, soita meille tai lähetä sähköpostia, niin hoidetaan ongelmat kuntoon.